PreloaderPreloaderPreloaderPreloader

Brüde

1884'de kurulan Brüde, güvenlik ürünleri arasında yangın donanımları (yangın kıyafetleri, köpük, kompresör, gaz ölçüm cihazları, kimyasal koruyucular, vs.) ve güvenlik ve kurtarma donanımları (can salları, filikalar, matafora ve vinçler, can yeleği, can simidi, vs.) üretmektedir.

Brüde HD 720 ASI - Hızlı Kurtarma Botu, güvenilir motoru ve teknesi, üstün manevra yeteneği ile denizde arama kurtarma harekatları için ideal. Gövde içerisinde strapor kullanılmaz ve deniz suyuna dayanıklı alüminyumdan imal edilir. Dolayısıyla daha hafif, çevrecidir bunun dışında raspa gerektirmez, organizma barındırmaz, teftiş kolaydır, dahili korozyon olmaz ve bakımı kolaydır. Makineye her yönden ulaşım kolaydır.

Denizde Tahliye Sistemleri (MES): KOPAS Gangway Evacuation System, slide (kaymalı) tahliye sistemi ve Brüde MES "Z" kademeli tahliye sistemi, EC-uygunluk ve USCG, ABD ve SG onaylıdır

Brüde MES Chute: Brude MES Chute tahliye sistemi 3-15m yükseklikteki açık deniz yolcu gemilerinde kullanılır. 150-450 kişi kapasiteli olabilir. Kurulum kolaydır, hidrolik sistem yoktur, elektrik gerektirmez, %100 manüel sistemle çalışır, güvertede yer kaplamaz ve tahliye sistemiyle can salı bağımsızdır.

Since 1884, Brüde has been producing safety solutions that include fire equipment (fire clothing, compressor, gas measurement devices, chemical protectors, etc.) and safety and rescue equipment (life rafts, boats, davits, life vests, etc.).

Brüde HD 720 ASI is a high-speed rescue boat. With it's safe engine and boat, has a high maneuver capability which makes it ideal for marine rescue operations. The boat is produced from an aluminum that can withstand sea, thus it is lightweight, environmental and is easy to maintain and repair. Engine is accessible in almost every way.

Marine Evacuation System: KOPAS Gangway Evacuation System, sliding evacuation system and Brüde MES "Z" evacuation system has EC examination certificates and is approved by USCG, ABD and SG.

Brüde MES Chute: Brüde MES Chute evacuation system is used in vessels between 3 and 15 meters in height. Capacity is between 150 to 450 persons. It is easy to set-up, there are no hydrolic or electronic systems involved, does not require electricity, it is very compact and 100% manual. the life raft and the evacuation system is independent.

Brude MES Chute

Brüde MES Chute

Brude HD 720 ASI

Brüde HD 720 ASI